เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาปัญหาการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชารวบยอดเหมาะสำหรับนศ.การตลาดชั้นปีที่ 4 เนื้อหาที่สอนเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะการตลาดที่จำเป็นและควรรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา