homeประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
นาย อาบีดีน หลีเส็น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7050

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)