ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Com ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7052

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปงสนุก


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ชั้น ม.2