Com ม.2

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Com ม.2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7052

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ชั้น ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)