Com ม.2

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Com ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7052

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ชั้น ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)