เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 4112340

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และการป้องกันรักษาความ ปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง ความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเข้ารหัสและ ถอดรหัส ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง