ผู้สอน
สุนิดา รัตโนทยานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

345-101 Computer and Application (section 01,02) 1/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7057

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์