homeวารสารวิทยาการจัดการ
person
วารสารวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
นักวิชาการศึกษา ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วารสารวิทยาการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
706

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ท่านสามารถส่งบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)