homeวารสารวิทยาการจัดการ
personperson_add
วารสารวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
person
นักวิชาการศึกษา ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วารสารวิทยาการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
706

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ท่านสามารถส่งบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)