เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112341

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศในองค์กร กลยุทธ์การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากร ฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ขององค์กร