homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112341
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112341

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112341

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7061

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศในองค์กร กลยุทธ์การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากร ฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ขององค์กร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)