ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112341

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศในองค์กร กลยุทธ์การจัดองค์กรด้วยสารสนเทศ การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากร ฝึกพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ขององค์กร