MSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556
ผู้สอน

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
MSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7062

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมประกอบด้วย พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแตก คิว ลิ้งค์ลิสต์ ต้นไม้ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล
แบบต่างๆ ทฤษฎีกราฟและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของ
อัลกอริทึม มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.