บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม


Teacher
ครู บุษรา แตงอ่อน
Current sign in at 2 days ago

Title
บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม

Class ID
70672

Standard Class Code
20201-2004

School
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

Description

20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books