บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม


ผู้สอน
ครู บุษรา แตงอ่อน
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
70672

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20201-2004

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำอธิบายวิชา

20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books