บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม


Pengajar
ครู บุษรา แตงอ่อน
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม

Nomor Identifikasi Kelas
70672

Kode Kelas
20201-2004

Sekolah
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

Keterangan

20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books