home460-311 Management Accounting Section 01
person
460-311 Management Accounting Section 01

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-311 Management Accounting Section 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
707

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

- ดูรายละเอียดใน  Course Outline

- จำนวนนักศึกษา 43 คน

-เวลาเรียน อังคารและพฤหัสบดี 13.00 - 14.20 น. ห้อง ก. 316

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)