home460-311 Management Accounting Section 01
personperson_add
460-311 Management Accounting Section 01

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-311 Management Accounting Section 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
707

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

- ดูรายละเอียดใน  Course Outline

- จำนวนนักศึกษา 43 คน

-เวลาเรียน อังคารและพฤหัสบดี 13.00 - 14.20 น. ห้อง ก. 316

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)