460-311 Management Accounting Section 01


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-311 Management Accounting Section 01

รหัสวิชา
707

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

- ดูรายละเอียดใน  Course Outline

- จำนวนนักศึกษา 43 คน

-เวลาเรียน อังคารและพฤหัสบดี 13.00 - 14.20 น. ห้อง ก. 316

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books