homeฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101
personperson_add
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101

ผู้สอน
person
นาย บรรหาร เจ๊กนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7070

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.4/1, 4/2 เทอม 1 ปี 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)