homeฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101
person
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101

ผู้สอน
นาย บรรหาร เจ๊กนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7070

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.4/1, 4/2 เทอม 1 ปี 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)