ผู้สอน
นาย สถาพร อ่อนโนนเขวา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7074

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์