homeม.5/6
personperson_add
ม.5/6

ผู้สอน
นาย สถาพร อ่อนโนนเขวา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7074

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)