ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

937-150 Principles of Computer Programming


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7075

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ แนวคิดเรื่องข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง คำสั่งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าข้อมูล การทำงานกับสแตนดาทส์ไฟล์ การเขียนและการทดสอบโปรแกรม