ม.5/7

ผู้สอน
นาย สถาพร อ่อนโนนเขวา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7076

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาเซียนศึกษา ส30201 ห้อง 333 วันพฤหัสบดี ชั่วโมงที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)