homeชั้นทดสอบความรู้สำหรับครูผู้สอน
person
ชั้นทดสอบความรู้สำหรับครูผู้สอน

ผู้สอน
นาย พรชัย บัวเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นทดสอบความรู้สำหรับครูผู้สอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7079

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นสำหรับทดสอบความรู้ครูผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)