ปวช.อิเล็ก 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม