คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/4 ปี 2/66


Teacher
รังสิต สิงห์มหาไชย
Current sign in at 2 days ago

Title
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/4 ปี 2/66

Class ID
70852

Standard Class Code
ว30255

School
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

Description

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/4 ปี 2/66


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books