งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 30101-0004 ส.1(66) ม.6


ผู้สอน
สุพงษ์ ใจปา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 30101-0004 ส.1(66) ม.6

รหัสวิชา
70857

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30101-0004

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงาน ไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบถอดประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books