460-311 Management Accounting Section 02


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-311 Management Accounting Section 02

รหัสวิชา
709

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

- ดูรายละเอียดใน Course Outline

- จำนวน นักศึกษา 44 คน

- เวลาเรียน จันทร์และอังคาร  10.30 - 11.50 น. ห้องเรียน ข. 211

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books