home460-311 Management Accounting Section 02
personperson_add
460-311 Management Accounting Section 02

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-311 Management Accounting Section 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
709

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

- ดูรายละเอียดใน Course Outline

- จำนวน นักศึกษา 44 คน

- เวลาเรียน จันทร์และอังคาร  10.30 - 11.50 น. ห้องเรียน ข. 211

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)