ผู้สอน
นาย ภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7094

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม.4