homeฺBUS-621
person
ฺBUS-621

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฺBUS-621

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7095

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประมวลการสอนรายวิชา BUS-621 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)