homeฺBUS-621
personperson_add
ฺBUS-621

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฺBUS-621

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7095

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประมวลการสอนรายวิชา BUS-621 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)