คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1


ผู้สอน
นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1

รหัสวิชา
70958

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค33206

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คณิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books