Unit Operation I Lab (01)-66


Pengajar
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
Unit Operation I Lab (01)-66

Nomor Identifikasi Kelas
71026

Kode Kelas
850-316

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keterangan

อออ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books