การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤหัส 1-4 IT402 สารสนเทศ/6ุุุ6 ก.03 เทอม 2-66


ผู้สอน
ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤหัส 1-4 IT402 สารสนเทศ/6ุุุ6 ก.03 เทอม 2-66

รหัสวิชา
71062

รหัสวิชาของสถานศึกษา
INFO271

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง โดยใช้โครงสร้างควบคุมแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ แบบชนิดข้อมูล การจัดการแฟ้ม การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการแก้ไขปัญหาที่ซ้ำซ้อน การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และคุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี โดยใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books