home268-328 Behavioral Disturbance in Children and Adolescence
personperson_add
268-328 Behavioral Disturbance in Children and Adolescence

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-328 Behavioral Disturbance in Children and Adolescence

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7107

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ร่วมเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น เช่นพฤติกรรม attention deficit disorder, พฤติกรรมผิดระเบียบ ซึมเศร้า ความรู้กลัวและวิตกกังวล การถูกละเลย และล่วงละเมิด การติดสารเสพติด การฆ่าตัวตาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)