เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-328 Behavioral Disturbance in Children and Adolescence

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ร่วมเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น เช่นพฤติกรรม attention deficit disorder, พฤติกรรมผิดระเบียบ ซึมเศร้า ความรู้กลัวและวิตกกังวล การถูกละเลย และล่วงละเมิด การติดสารเสพติด การฆ่าตัวตาย