Internet/Intranet Technology


ผู้สอน
นาย อรรถพร หวังพูนทรัพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Internet/Intranet Technology

รหัสวิชา
711

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

หลักการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไคลเอ็นท์ / เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต โปรแกรมที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books