เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Convention management (462-415)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

       เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม