homeConvention management (462-415)
personperson_add
Convention management (462-415)

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Convention management (462-415)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
712

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

       เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)