Convention management (462-415)


ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Convention management (462-415)

รหัสวิชา
712

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

       เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books