เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sec 02_460-214 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ(Business Communication)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Sec.02   จันทร์/พุธ   เวลา 09.00-10.20 น.  ห้อง ข.203/ ข.209 อ.ชุลีกร  ชนะสิทธิ์