460 – 386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)
ผู้สอน

นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
460 – 386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7131

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา      :    460–386 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

วัน  เวลาเรียน   :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น. ห้องเรียน  ข.131 และ REG 201


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.