การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร


ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

รหัสวิชา
71348

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2555033

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books