ผู้สอน
นางสาว สุพรรษา เลิศเสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3/1 เขียนโปรแกรม 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7138

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เขียนโปรแกรม