พลังงานจากขยะ


ผู้สอน
Woranuch Jangsawang
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลังงานจากขยะ

รหัสวิชา
71381

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5683330

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายของขยะ ขยะชุมชน องค์ประกอบของขยะ เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปขยะเป็นพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากขยะ การผลิตน้ำมันจากขยัพาสติก การผลิตก๊าซชีวภาพจกขยะ การผลิตเชื้ออเพลิงขยะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books