460-541 การจัดการตลาด2/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการตลาดเป็นfunctionหนึ่งของธุรกิจที่ทำหน้าที่สร้างรายได้ให้กิจการ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้บริหารกิจการจะต้องมีแนวคิดการตลาดนำการบริหารและสร้างให้พนักงานทุกคนขององค์กรเห็นความสำคัญของการตลาดและมีแนวคิดการตลาดเป็นแนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือกิจการได้กำไรโดยตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และดูแลสังคม