homeETI 3101 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2556
person
ETI 3101 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 3101 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7142

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จริยธรรม คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมายด้านลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติการกระทำผิดด้านคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการผิดจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มการกระทำผิดที่ต้องระมัดระวัง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)