home 425-101Man&C.H. G2_1/56
person
425-101Man&C.H. G2_1/56

ผู้สอน
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-101Man&C.H. G2_1/56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7144

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกอารยธรรม กลุ่มที่ 2  เรียนวัน จันทร์เวลา 15.00-16.50  และวันพุธเวลา 16.00-16.50


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)