เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-101Man&C.H. G2_1/56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกอารยธรรม กลุ่มที่ 2  เรียนวัน จันทร์เวลา 15.00-16.50  และวันพุธเวลา 16.00-16.50