home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
person
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7149

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

30708309  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)