home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
personperson_add
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7149

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

30708309  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)