homeSWU 141(B11)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS
person
SWU 141(B11)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

ผู้สอน
อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 141(B11)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7164

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

SWU 141(B11)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)