homeปวช.2
person
ปวช.2

ผู้สอน
นางสาว เกศวดี อมรมงคลกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7168

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)