home1/56_BasicIT
person
1/56_BasicIT

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/56_BasicIT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7169

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้อง ป.กบ2/1 เรียนวันอังคาร 12.30-15.30 น. COM1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)