เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/56_BasicIT

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้อง ป.กบ2/1 เรียนวันอังคาร 12.30-15.30 น. COM1