home1/56_BasicIT
personperson_add
1/56_BasicIT

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/56_BasicIT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7169

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง ป.กบ2/1 เรียนวันอังคาร 12.30-15.30 น. COM1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)