home1/56_ComUsingI
personperson_add
1/56_ComUsingI

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/56_ComUsingI

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7170

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง ป.กจอ1 เรียนวันศุกร์ 8.30-11.30 น. COM4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)