1/56_SE-CE

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/56_SE-CE

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7172

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Software Engineering at Computer Engineering Salaya


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)