460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา
7177

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

รายวิชา  :460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply 

ChainManagement)

จำนวนหน่วยกิต :   3 หน่วยกิต

วัน  เวลาเรียน    :   อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.20 น. จริงใจ / ข 211

อาจารย์ผู้สอน    :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  / [email protected]


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books