ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 2 Sec 02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7188

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 2 section 02