ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๓ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7191

สถานศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๓/๓ มีนักเรียนจำนวน ๓๗ คน