homeหลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๓ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี
personperson_add
หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๓ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๓ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๓/๓ มีนักเรียนจำนวน ๓๗ คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)