7102

ผู้สอน
นางสาว กิสมีย์ มะยูโซะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
7102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7197

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆในชั้นเรียนใหม่ค่ะ เพื่อนๆทุกคน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)