7102

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆในชั้นเรียนใหม่ค่ะ เพื่อนๆทุกคน