เคมี 3 (ม.5/3/2567)


ผู้สอน
นาย ชุมพล ทองอันตัง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 3 (ม.5/3/2567)

รหัสวิชา
71974

สถานศึกษา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

คำอธิบายวิชา

เคมี 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books