Principle of Business Management (461-211) Sec.03
ผู้สอน

Songsin Teerakunpisut

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Principle of Business Management (461-211) Sec.03

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
720

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธบายรายวิชา

                ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.