home268-221 Psychology of Juvenile Delinquent
person
268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7202

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดทฤษฎีของการศึกษาเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การคุ้มครองเด็ก (ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน) การฝึกอบรม การป้องกัน การเยียวยาและช่วยเหลือเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กประพฤติผิด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)