home268-221 Psychology of Juvenile Delinquent
personperson_add
268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7202

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎีของการศึกษาเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การคุ้มครองเด็ก (ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน) การฝึกอบรม การป้องกัน การเยียวยาและช่วยเหลือเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กประพฤติผิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)