เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎีของการศึกษาเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การคุ้มครองเด็ก (ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน) การฝึกอบรม การป้องกัน การเยียวยาและช่วยเหลือเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กประพฤติผิด