การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ผู้สอน

จิตตรา มาคะผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต องค์ประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.